vineri, 16 octombrie 2009

Epitaf


"Aici sunt eu
Un solitar,
Ce-a râs amar
Si-a plâns mereu.

Cu-al meu aspect
Făcea să mor
Căci tuturor
Păream suspect"

(George Bacovia)

Oh, amurguri
[...]
Toamna sună, agonie...

Vânt de gheată s-a pornit,
Iar sub crengile schelete, --
Hohot de smintit.

Nici o urmă despre tine,
- Vine, nu vine...

Oh, amurguri violete...

(George Bacovia)